<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Yahoo si Microsoft, telenovela continua

luni, 1 decembrie 2008

Pe scena reintra Ichan, cumpara actiuni Yahoo, ajunge sa detina peste 5% din actiunile Yahoo!Ok, si acum ce se mai intampla?
Pai cine sa stie. Ichan e clar ca vrea sa-si acopere investia. Ce vrea Jerry nu prea se mai aude si nu stiu cat de mult mai conteaza. Ce vrea Steve (Balmer) numai el stie, probabil ca o bucatica frumoasa din Yahoo pe nimica.

"Microsoft has said publicly that they are not interested in buying the whole company, and I believe them. But they are interested in doing a deal on search, and we should pursue that."

TimesOnline zice ca deja se negocieaza Yahoo-Microsoft, Kara de la All Things Digital zice ca nu.

Eu mi-am exprimat parerea aici, ca Yahoo o sa fie sfartecat. Acuma inca cred in cea ce am scris, dar nu sunt convins ca o sa fie atat de violent procesul pe cat credeam. Poate ca si situatia economica a pus un pic frana ambitiilor salbatice a greilor din industrie.

Telenovela continua. Dar parca asta inca este valabil. Google inca nu a pierdut nimic.


*Multumesc @dimarius pentru link!

Update: Se pare ca si AOL isi baga nasul mai serios in treburile Yahoo. Mai multe aici

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008