<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Uneori 28 de cuvinte sunt suficiente

duminică, 23 noiembrie 2008

Am scris într-un post anterior despre regula celor 28 de cuvinte a celor de la Google. Dacă nu aveți chef să citiți postul anterior și nu știți despre ce e vorba – câteva cuvinte, pe scurt – Regulă de aur la cei de la Google este că, la un moment dat, pagina lor de start nu trebuie să aibă mai mult de 28 de cuvinte. Dacă numărați o să vedeți că și propoziția anterioară are tot 28 de cuvinte :). De aici și mare tărăboi mare când au trebuit să adauge “privacy” pe pagina lor.

E, idea este că cei de la Google mai fac excepții de la regula lor, pe care eu o consider încă un exemplu al geniului lor, sau al norocului. Una dinte excepții a fost făcută la lansarea marelui G1 “the iPhone killer”.

Atunci a fost adăugat un link, pe pagina Google din SUA, către site-ul de promovare al G1. Linkul a stat acolo timp de 7 zile.

Pagina de start a Google e considerată  cel mai valoros spațiu de pe net. Mulți și-ar da o mână și un picior să aibă un link către site-urile lor acolo.

Şi acum scopul postului – ce efect a avut linkul cu pricina? Chiar merită membrele pe care unii și le-ar jertfi? Eu zic că nu. Conform ReadWriteWeb, care la rândul lor citează pe cei de la Compete.com, se pare că linkul nu a atras decât 800.000 de clickuri în cele 7 zile. De ce zic ”decât”? Simplu! Google.com, zică-se, a avut 99 de milioane de vizitatori. Asta înseamnă că mai puțin de 1% au dat click pe link. Şi nu uitați că nu vezi în fiecare zi un link pe pagina Google. Eu aș fi dat numai de curiozitate.

Opinia mea – uneori 28 de cuvinte sunt suficiente. Google și-a creat reputația de “search only” site. Nu sunt convins de succesul acestui gen de campanii.

M-am bucurat când am găsit articolul. Mi-ar place dacă aș avea rezultatele tuturor campaniilor care se fac, de exemplu celei făcute de Cisco. Vise :)

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008