<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Basic - foarte Basic

duminică, 9 noiembrie 2008

Am găsit aici o referință la un nou limbaj de la Microsoft, pe numele lui de cod „Small Basic”.  Practic e un Basic dar foarte... basic: redus mult și vine și cu un mediu de dezvoltare la fel de prietenos. La ce e bun? Păi a fost gândit pentru copii, dar e la fel de bun pentru orice începător în ale programării.

Eu l-am dat jos, l-am instalat și am și făcut un prim program, să văd dacă e chiar așa de simplu cum ar vrea să fie.

Programul meu inteligent face cursorul să se agite pe ecran câteva secunde. Mi-a trebuit multă imaginație să-l gândesc ;).

Și impresia mea e că este. Și uite de ce cred asta:

  • chiar dacă nu ține de limbajul efectiv, interfața este extrem de simplu de folosit

  • tot de interfață ține și intellisense-ul, care e bine gândit

  • nu trebuie să stau să includ cine știe ce minuni de librărie (țin minte și acum cum am pierdut juma' de zi cu unul dintre primele mele programe pentru că nu inclusese-m o librărie)

  • nu ai tipuri de variabile – adică le deduce compilatorul de la sine

  • ca să rulezi un program nu trebuie decât să dai pe F5

Mie mi-a plăcut, a funcționat așa cum trebuie, mi se pare suficient de simplu și o să încerc să văd cum reacționează și vărul meu de 10 ani.

Una peste alta, mi se par lăudabile inițiativele de genul acesta. Mai e și gratis! Încă o bilă albă pentru Microsoft din partea mea.

Download de aici. Documentația este aici.

Să-l folosești ai nevoie și de .Net Framework 3.5 – download aici.

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008