<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Cisco pe urmele Microsoft (apocalipsa)

marți, 11 noiembrie 2008

Am tot scris despre măreața campanie Cisco aici și aici. Și acum a venit momentul deznodământului.

Eu i-am zis, foarte poetic, apocalipsa. Păi ce putea să lanseze Cisco? Un router sau switch – și asta a și făcut.


Așa că acum a apărut măreața serie ASR9000. Site-ul de prezentare e frumos făcut. Ce am reținut eu din toată prezentarea a fost că s-au concentrat mult și pe consumul de energie. Lucru care e deja o tendință bine definită. Google tot zice de cât de interesați sunt de subiect. Și John Doerr a zis la în interviul de la Web 2.0 summit că cei de la Kleiner investesc acum în tehnologii verzi cam aceiași suma pe care o investesc și în web. Măcar să-i țină.

Sunt tare curios dacă apar rezultate despre succesul campaniei, dar aș fi uimit să găsesc ceva. Aș fi și mai uimit să zică că a fost un succes. Băieții au tot 4 comentarii pe site-ul lor teaser.

Părerea mea e ca toată campania asta Cisco e un bun exemplu de cum să dai cu mămăliga-n gard. Dragi oameni de marketing de la Cisco, voi, cei de la Cisco, nu sunteți glamorous, sunteți doar buni, chiar foarte buni, dar în rutere. De ce naiba nu ați făcut un joc de inteligență sau și mai bine un hack game cu sculele (adică echipamentele ;) ) voastre? Că atrăgeați mai multă lume dintre chiar interesată de fierătania voastră. 

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008