<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Yahoo – Încotro?

joi, 20 noiembrie 2008

Mai a naiba ea de intuiție. De vreo 2 zile mă țin să scriu postul ăsta și tot zic în stânga și în dreapta – o să vedeți voi, acum că Jerry s-a dus și Yahoo e în cacao mai rău ca niciodată o să tragă toți șacalii cu dinții de el. Microsoft o să rupă bucata de search. Google cred că o să pună privirea în podea ca să nu vadă sloganul ”Don't be evil” de pe perete și o să smulgă ce poate și ce rămâne de la ospățul Microsoft din rețeaua de advertising. AOL o ciupi și el ceva și Yahoo o să rămână cu ce necesită prea multă muncă – portalul, mailul (dacă scapă de AOL) și restul serviciilor.

Băsmesc? Posibil. Sau poate că nu. Ia uite ce zice nea Ballmer, cică ”Microsoft CEO Steve Ballmer is saying publicly that Redmond is “open” to a “search collaboration” with Yahoo but not a total acquisition of the Sunnyvale company ” . Asta e luată de aici. Bravo măi. Și parcă numai ieri erau peste tot știri ca Microsoft nu e interesat să cumpere Yahoo. Nu-ți vine să dai cu ouă în el? Și se mai zvonește că mai fură și oameni de la Yahoo, mai precis pe Sean Suchter, din departamentul de search.

Câteva precizări... Prin rupt din Yahoo nu vreau să zic că o să se despartă neapărat complet divizii din Yahoo, dar o bună parte din control, mă gândesc, că o să migreze.

A greșit Jerry în toată povestea asta? Probabil. Care a fost motivul că nu s-au înțeles cu Micrsoft de la început? Naiba știe, poate orgoliu, poate lucruri tehnice pe care nu le știu sau nu le înțeleg. Dar cum naiba se întâmplă că tot ăia de la Microsoft ies în câștig? Măcar prin faptul că dau mai puțin pe acțiuni.

Probabil că o să revin la acest post pe măsură ce evenimentele se desfășoară. Și ca întotdeauna - nu sunt singurul cu păreri.

Editare post publicare: Microsoft tocmai a confirmat că l-au furat, adică angajat, pe Sean Suchter de la Yahoo!.

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008