<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Triburi Reloaded - Tribes Q&A ebook de Seth Godin

luni, 17 noiembrie 2008


Seth tocmai a scos Tribes Q&A ebook, pe care puteți să o dați jos de aici. Cartea este practic continuare a Tribes, sau și mai corect, este un supliment la original. Din păcate nu este și aceasta audiobook, cum era originalul.

Oricum, citiți cartea că merită, sau și mai bine asculați audiobookul. Am scris aici mai multe detalii despre Tribes.

Căteva mențiuni legat de viața reală și de cartea asta.
Se pare că unii oameni se simt jigniți cînd li se spune trib (tribe). Am văzut câteva discuții destul de aprinse pe Twitter și pe blogul lui Jim Connoly (pe care îl recomand ca lectură suplimentară). Mie, personal, îmi e indiferent dacă cineva îmi zice că fac parte din comunitatea lui de cititori sau din tribul lui de cititori dar, aparent, sunt mulți care o iau ca pe o insultă. Jim zicea de câteva cazuri când câțiva bloggeri și-au pierdut din cititiori sau și i-au pus în cap după ce li s-au adresat ca tribul lor.

Însă nimeni nu a zis ca cea ce zice Seth nu e adevărat. Cărcoteala era legată de cuvântul trib și de faptul că lumea nu mai are nevoie de încă un ”buzz word”, mai ales dăcă e jignitor.

Discuții, probleme... citiți și vedeți despre ce e vorba. 

Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008