<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Prima prezentare săptămânală a lui Obama pe YouTube

duminică, 16 noiembrie 2008

Ieri (15 noiembrie 2008) a fost postată pe YouTube prima prezentare săptămânală a lui Obama.

Nu cu mult timp în urmă promitea că o să pună prezentările sau discursurile sau adresările săptămânale către poporul american (și oricine vrea să asculte) în fiecare săptămână pe YouTube și acum face primul pas să-și respecte promisiunea. Discursurile sătămânale ale democraților erau transmise tradițional în fiecare sămbătă dimineața la radio.

La ora asta (15 noiembrie 2008, ora 13) sunt deja 475.098 de vizionări. De zis nu zice nimic revoluționar, spune de summitul G20 și mai zice și despre proiecte legislative care vrea să le vadă adoptate.


Găsisiți aici textul prezentării de mai sus.

Am văzut aici un comentariu interesant. Obama își începe discursul cu G20 și zice despre cum toată lumea trebuie să bage mare să ieșim din cacao și termină cu poporul american care trebuie să fie unit. Poate ar fi cazul ca poporul american să colaboreze mai mult cu restul popoarelor.

Dar vorbind de comentarii aproape jumătate de milion de vizualizări și 0 comentarii.

Ce aș fi foarte curios să văd este ce procent dintre cei care s-au uitat la clip sunt americani comparativ cu restul, și mai ales cu evoluează în timp statisticile.

Ce e revoluționar e că oricine poate să vadă clipul pe YouTube.

Să vedem când o să apară și Băsescu pe Trilulilu :), dar asta de bunăvoie și nesilit de nimeni și nu la categoria ”Așa NU”. Probabil că imediat după paște, ăla al cailor...

Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008