<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Comunitate sau Trib

sâmbătă, 25 octombrie 2008

Seth Godin vorbeste in ultima lui carte (Tribes) despre  comunitatile bine inchegate, sau cum le numeste el - triburi. Cartea este foarte interesanta. Chiar daca nu face mai mult decat sa puncteze unele lucruri, cele mai multe evidente, o face foarte bine.
Si ce e si mai frumos - exista si Audiobook, pe care poti sa-l asculti gratis pe Audible.com.
Printre ce am retinut din si mi s-a parut interesant din carte este faptul ca o comunitate nu trebuie sa fie foarte mare ca sa fie si prolifica. Seth zicea ca 1000 de membri sunt suficienti ca sa permita leaderului sa supravietuiasca prin trib si ca sa existe o comunitate activa.
Si ce mi-a placut foarte mult, o idee pe care o vezi in multe din prezentarile lui Seth, este ca nu tr sa te arunci pe mainstream - si sa te concentrezi pe extremitati...
... partea galbena... unde sunt cei care vor sa asculte ce ai de zis si care vor sa faca parte activ din tribul tau. 
Recomand oricui sa asculte sau sa citeasca cartea. sau alte conferinte si lucrari ale lui Seth.

 

Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008