<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Cisco pe urmele Microsoft?

luni, 27 octombrie 2008

Ma intreb ce fac baietii de la Cisco cu noua lor campanie.


Vor oare sa faca ceva similar cu ce au facut cei de la Microsoft cu deja vestitele spoturi Bill Gates + Jerry Seinfield?

Si continuarea aici.

Daca da - eu am doua intrebari:
1) Oare chiar o fi avut campanis Microsoft atata succes incat sa o imite?
2) Cine i-o fi spus lui John Chambers (pentru cei care nu stiu CEO la Cisco) ca are faima lui Bill. eu habar n-am cine era pana de curand. De Bill au auzit toti - fie de bine, fie de rau, fie neutru, dar stiu cine e.

Sunt curios cat succes o sa aiba. Parerea mea e ca daca nu impresioneaza un target foarte bine definit, nu iese nimic.

Si inca o chestie - Cisco nu e Microsoft - toata lumea a vazut Windows si Word, dar cati au vazut un router sau rack Cisco?

Ce e asa de viral - buzz la Cisco? Si cat de interesant poate fi un nou produs Cisco? 

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008