<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

YouTube Doodle

vineri, 31 octombrie 2008

Uite ca dupa Google Doodle avem si YouTube Doodle.
Eu nu am mai vazut pe YouTube, pana acum, logo-ul schimbat, dar poate ca e inceputul unei noi traditii?

Asa arata Doodle-ul de azi de pe YouTube.

Si daca va intrebati ce semnifica - pai azi e Halloween!!! Si, teoretic ar trebui sa fie infricosator de sugestiv. Mie si colegilor mei ne-a luat vre-o 2 minute de  brainstorming sa ne prindem ce si cum. Se pare ca in dimineata asta cafeaua si-a facut efectul cu intarzieire ;).

Eu sunt mare fan al Google Doodles. Mi se pare ca e una din strategiile Google de mare efect.
Ca si regula celor 28 de cuvinte si ca si alte lucruri. Sunt mici detalii care fac marca Google sa fie mare.

Cat de simplu si cat de eficient e sa trantesti un logo ca cel de mai jos si cu asta sa aduci aminte ca in spatele Google sunt niste oameni care traiesc pe aceiasi planeta.
Acum, cat de adevar o fi afirmatia de mai sus, ramane de vazut :P. Dar daca vreti sa stiti cine e maestrul in spatelel logourilor iete mai jos.

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008