<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d-5663470449559949661', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Google Books isi rezolva problemele

marți, 28 octombrie 2008

Cei de la Google au inceput sa ajunga la intelegeri cu editurile si sa ajunga la ceva concluzii in cateva procese legate de drepturile de autor.
Ce inseamna asta? Practic ca o sa apara o posibilitate sa vezi tot continutul cartii nu numai cateva "snipeturi"- si aici nu am mai inteles cum... o sa fie gratis, sau o sa cumperi un fel de abonament sau care o fi faza. Cred ca nici ei nu stiu.

Ce am inteles e ca vor sa fac un Books Rights Registry care probabil ca va functiona ca registrul pentru drepturile autorilor pentru muzica.

M-a amuzat un pic cum scrie pe blogul oficial Google - suntem mai aproape de visul original al lui Larry si Serghey :).

Bravo baieti - oricum, laudabila initiativa, si utila. urmarim continuarea...

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008