<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d-5663470449559949661', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Blu-ray is dead?

marți, 28 octombrie 2008

Asa sustin cei de la ZDnet, dar eu nu sunt de acord cu ei. Robin Haris aduce tot felul de argument in articolul lui - indubitabil, are si el dreptate, dar hai sa fim seriosi, eu nu vad Blu-Ray cu burta in sus.
Poate incetinit. Cred ca deja s-au vandut suficiente playere ca sa se faca o masa critica (era sa zic suficient de critica ;) ).
Printre altele, eu nu vad viitorul Blu-Ray numai in filme. Cand a aparut dvd-ul, nu mi-am luat drive de dvd sa ma uit la filme, mi-am luat pentru ca au inceput sa apara programe pe dvd (si jocuri ;) ). 
Cred ca si la Blu-Ray soarta va fi similara. Asta o zic din perspectiva unui mandru posesor de 2 playere Blu-Ray - unul pe PS3 - pe care il folosesc, ca de sunt jocurile decat pe Blu-Ray, si unul pe laptop - pe care il folosesc ca dvd/cd rom si astept sa vad si cand va aparea Windows 7 + x cu 15-20 de giga kitul, pe care in loc sa-l scoata pe 3-4 dvd-uri il vor scoate pe un singur Blu-Ray.

Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008