<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Cand esti mai destept decat trebuie...

marți, 28 octombrie 2008

Nu am putut sa nu ma abtin sa nu scriu si despre asta.
"Stirea" e preluata de pe Boing Boing. Un tip cu numere din Marea Britanie isi face de cap in Germania pentru un simplu motiv - are volanul pe dreapta, iar camerele cu radar (sau radarele cu camera) sunt calibrate sa faca poze la sofer, care sta pe stanga... in Germania.


Asa ca baiatul (sau fata) si-a pus si alter-ego-ul pe locul mortului.
Pe langa faptul ca omul s-a gandit la asta a mai avut si tupeul sa o faca :).

Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008