<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Startup - Varianta europeana - Web 2.0 Expo

marți, 28 octombrie 2008

Saptamana trecuta a avut loc, in Berlin, Web 2.0 Expo, ce s-a vrut a fi un eveniment unde start-upurile din Europa pot sa-si arate muschii si sa-si indese buzunarele cu mult ravnitii bani ai companiilor de venture capital.
Un articol bine scris si documentat il gasiti pe site-ul TechCrunch UK. Este scris de Mike Butcher, care a fost si in juriu. Nu are rost sa repet ce scrie acolo, probabil nu o sa fiu in stare sa prezint la fel de bine ca autorul, asa ca va recomand sa va duceti direct la sursa.

Insa pot sa spun ce mi-a placut mie din conferinta. Apropo, nu am fost la Berlin, dar m-am uitat pe canalul de YouTube al O'Reilly, organizatorul evenimentului.

Mi-a placut la nebunie conceptul celor de la aka aki. Abea astept sa vad asa ceva si pe la noi.
Vezi minutul 21:30 daca nu vrei sa vezi toata prezentarea.Si mi-a mai placu foarte mult de cei de la Violet - cu iepurii si oglinzile lor :).Uitati-va, ca merita. Eu cred in viitorul startup-urilor Europene, si de ce nu, cred ca Europa poate fi lider in urmatoarea etapa de evoluti a netului - Web 3.0 sau sub orice alt nume, forma si contiut. Si daca tot vine vorba de Europa, Romania face si ea parte din precedent mentionata adunatura, asa ca sa vedem noi ce putem.

Etichete: , , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008