<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Dansez pentru tine....de fapt, pentru mine :) - Matt Harding in varianta Bucuresteana

luni, 27 octombrie 2008

Uite ce am gasit - un tip care, cred eu, a luat idea lui Matt Harding si a dambovitat-o :).


Pentru cei care nu stiu cine e Matt - este un tip care a facut senzatie pe net, mai ales pe Youtube, prin dansul lui facut peste tot in lume. Se zicea ca a fost (si poate inca mai este) cel mai vizionat clip de pe YouTube, cu tot ca nu sunt sigur, dar oricum, lumea s-a uitat la el.


Dupa faima a venit si contractul - cei de la Stride l-au sponsorizat sa se duca si sa continue sa faca filmuletele lui. Stride este o guma de mestecat ;).
Matt a mai dansat si pe la Yahoo dupa ce au reusit sa scape oferta Microsoft si toata lumea era fericita.
Etichete: , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008