<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Vizualizam Twitter

duminică, 26 octombrie 2008

Tot pe Twiteer am vazut un (micro) post de la Jow Yang despre un site (Xefer) care iti arata ceva statistici despre cand scrie un anumit utilizator de Twiteer.
Eu nu scriu chiar asa de mult pe Twiteer, dar oricum, a fost interesant sa-mi vad "statisticile".
Pe aceiasi tema, au si altii preocupari. Todd Manning scrie despre un tool care sa-i "arate" conexiunile lui
Ce nu pricep eu - daca Facebook se tot bate cu pumnul in piept ca ei vor sa reproduca "social graph" -ul, de ce nu fac si tooluri grafice? ca in social graph apare si cuvantul "graph".
Chiar daca de cele mai multe ori sunt semi-inutile, parerea mea e ca da bine si e interesant sa-ti vezi tribul.

Adaugat dupa:
Uite inca un tool care iti arata cat % din conversatiile tale sau ale altuia sunt pozitive, negative sau neutre

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008