<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

tren + caldura + aglomeratie = ingredientele perfecte pentru o calatorie "placuta"

joi, 23 octombrie 2008

Nu stiu cat circula altii de des cu trenul...dar eu o fac saptamanal...si am ajuns sa ma satur de conditiile oferite de CFR pe trenurile accelerate sau rapide...de aglomeratia provocata de navetistii care circula fara bilet...de casierele care uita sa dea restul atunci cand iei bilet...de mirosul de bautura si de muzica la maxim de pe trenuri.Cum spuneam mai devreme :tren + caldura + aglomeratie = ingredientele perfecte pentru o calatorie "placuta"


daca pe langa asta mai adaugi lipsa surselor de lumina din compartimente si geamurile blocate(vezi foto) iti vine sa iti bagi .... (piciorul....stiu la ce va gandeati :D) si iti iei bicicleta si carutul de butelii (prietenii stiu de ce) .... si sa nu mai pui piciorul in garile din Romania...


Etichete: , , ,

posted by webule

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008