<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Sa adaugam taguri "semanatice" putem

marți, 21 octombrie 2008

Daca cineva are curiozitatea sa dea un search despre ce e web3.0 (da, cineva deja se gandeste la asta, chiar daca nu stim bine ce e web2.0) o sa vada, in general Semnatic Web, metadata etc.
Idea e interesanta si doar timpul va demonstra cat de corecta e abordarea.
Intre timp au aparut tot felul de startup-uri pe tema asta. Pluginuri de browsere, gen Glue, sau aplicatii web gen Twine, care vrea sa fie un fel de carnetel de notite inteligent. Cel din urma a fost creat de Nova Spivack, care se autoproclama si se vinde drept un fel de guru al Semantice web.
Sunt si alte exemple, o groaza de infromatii, multe intrebari.
De curand am dat si peste Calais care vrea sa fie un fel de serviciu web cu ajutorul caruia sa bagi metataguri in continutul blogului sau site-ului tau. Idea mi se pare interesanta. Sunt curios si cat de puternic e API-ul lor.

Etichete: , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008