<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

iPhone Poate dar G1 stie... despre Android si restul

miercuri, 22 octombrie 2008

Au fost scrise atatea articole pe tema "iPhone killer" ca pana si cei care le scriu s-au plictisit.
Dar se pare ca pe scena a intrat G1, de la baietii care stiu sa caute - Google.
*sursa originala

Inca nu am pus mana pe un G1 sa am o parere bine formata si informata, dar din ce am citit si am vazut dicutandu-se sunt cel mai de acord cu afirmatiile unui articol din NYT, cum G1 trebuie privit ca 3 elemente care coopereaza: 
- telefonul - produs de HTC;
- reteaua - care in SUA este T-Mobile si, elementule    
- sistemul de operare - Android, pe care il consider cel mai important

Iar Android beneficiaza de reputatia extrem de buna a Google.
Mai e si Open Source, si poti sa faci si aplicatii pentru el.Parere mea este ca G1 nu va omora iPhone-ul, doar va crea sau extinde o nisa de utilizatori.
Una peste alta iPhone-ul straluceste mai tare, iar G1 e mai hard-core.

Etichete: , , , ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008