<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d-5663470449559949661', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

Cozonac.info

marți, 16 decembrie 2008

Articol preluat de pe www.zageex.ro

Noi, ză Geex, am decis ca e momentul ideal sa ne punem pe facut cozonaci. Chiar daca e incă post, am aplicat sfatul dat lui @metropoham si am folosit tehinca ochilor umezi si privirii nevinovate ca sa o conving pe mama sa-mi dezvaluie secretele cozonacului. 

Rezultatul este pe www.cozonac.info. Ca un adevarat Geeksberg ce sunt, am pus cap la cap partile esentiale ale procesului si cu ajutorul maiestriei mamei mele, care face cei mai buni cozonaci din lume, am realizat si un filmulet.

Sper sa va fie de folos si lasati un comentariu daca da!

Etichete:

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008