<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4664242383901968618\x26blogName\x3dYO-pot\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yopot.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yopot.blogspot.com/\x26vt\x3d5416141478691174980', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

YO-pot

yo pot... tu poti... noi poate !!!

YO Pot sa trec strada, dar tu?

sâmbătă, 11 octombrie 2008

De fiecare data cand vad un caine vagabond stand la semafor si asteptand sa se faca verde pentru pietoni, in timp ce personajele bipede trec cu capul in sacosa printre masini ma intreb cum invata potaia de pavea cum, cand si pe unde sa treaca strada... si in acelasi timp, de ce fiintele superioare, pe hartie cel putin, nu invata acelasi lucru. Stiu ca am citit acum ceva timp un articol in ziar despre cum potaia de pavea a evoluat, ca si inteligenta. Acolo un domn cercetator zicea ca unii caini au invatat sa foloseasca transportul in comun, nu numai sa treaca strada. Articolul era despre caini din Moscova. Am mai vazut si la noi la metrou caini, care pareau sa stie destul de bine unde se duc si de ce. Oricum, se pare ca ei pot sa treaca strada la semafor, cand e verde :).

Etichete: ,

posted by Liviu

0 Comments:

Add a comment

octombrie 2008
noiembrie 2008
decembrie 2008